POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje to, w jaki sposób Guardian Premium Estates przetwarza dane osobowe użytkowników oraz dane dotyczące ich aktywności na następujących stronach internetowych guardian-pe.eu Administratorem serwisów internetowych znajdujących się pod adresami, o których mowa w punkcie 1, jest Przemysław Kram, prowadzący działalność pod nazwą „Guardian Premium Estates Przemysław Kram”, NIP 5611422170, ul. Jaworzynki 12/7, 71-784 Szczecin, zwany dalej Guardian Premium Estates.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, należy kontaktować się z Guardian Premium Estates wysyłając wiadomość na adres biuro@guardian-pe.eu
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Przemysław Kram, prowadzący działalność pod nazwą „Guardian Premium Estates Przemysław Kram”, NIP 5611422170, ul. Jaworzynki 12/7, 71-784 Szczecin, zwany dalej Guardian Premium Estates.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Guardian Premium Estates danych osobowych, osobie fizycznej przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Guardian Premium Estates danych osobowych.
 5. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), kontaktując się z Guardian Premium Estates pod adresem biuro@guardian-pe.eu
 6. Guardian Premium Estates może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej może być niezbędne, by skorzystać z usług Guardian Premium Estates lub z jego serwisu internetowego, przykładowo przesłać drogą elektroniczną zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.
 8. Guardian Premium Estates zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Guardian Premium Estates powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Guardian Premium Estates, wykonania obowiązków publicznoprawnych, przechowywania danych, obsługi poczty elektronicznej i innych usług, których świadczenie jest konieczne do realizacji praw i obowiązków Guardian Premium Estates. Wszystkie te podmioty zapewniają stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Kontaktując się z Guardian Premium Estates za pośrednictwem poczty elektronicznej,  Użytkownik przekazuje Guardian Premium Estates swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także inne dane w treści wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda wynikająca z faktu zainicjowania kontaktu z Guardian Premium Estates. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi konkretnego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 11. Aby skorzystać z usług świadczonych przez Guardian Premium Estates, należy podać dane niezbędne do wykonania usługi. Dane przekazane Guardian Premium Estates w celu świadczenia usług będą wykorzystywane wyłącznie do wykonania usługi, wykonania obowiązków podatkowych i innych obowiązków publicznoprawnych, do realizacji ewentualnych roszczeń wynikłych na tle wykonania usługi oraz w celach statystycznych.
 12. Strony Guardian Premium Estates wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Guardian Premium Estates. Pliki cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych oraz zapewniać użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.
 13. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony Guardian Premium Estates wykorzystuje własne pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie lub zamknięcie tej informacji – podobnie jak pozostanie na stronie serwisu i dalsze w niego korzystanie – oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.
 14. Strony Guardian Premium Estates wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 15. W szczególności Guardian Premium Estates wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics oraz firmy Facebook Inc. dotyczące usługi Facebook Pixel.
 16. Guardian Premium Estates zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies związanych z tą usługą. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym wypadku na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez pozostawienie komentarza oraz skorzystanie z opcji udostępniania treści w serwisach społecznościowych.
 17. Guardian Premium Estates osadza na administrowanych serwisach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, które ładowane są przy odtwarzaniu wideo. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym wypadku na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez odtworzenie wideo.
 18. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.